Hűtőlánc Platform

A FRISBEE projekt 2010 szeptemberében indult, időtartama 4 év, témáját a cím tartalmazza. Jelen hírdetés célja: csatlakozási és adatszolgáltatási felhívás továbbítása a projekt keretében létrehozott adatbázishoz, „Virtuális Nemzetközi Hűtőlánc Platform” - hoz.
Az adatbázishoz minden vállalkozás és azt képviselő személy csatlakozhat! Ehhez, először a http://frisbee-wp2.chemeng.ntua.gr/index.php URL-re kell belépni. A csatlakozáshoz, illetve egy helyi „azonosító” (ún. „account”) létesítéséhez - a megjelenő táblázatban - a „create a new account” szövegre kell „rákattintani”, majd a feljövő oldalon meg kell adni az azonosító adatokat, többek között a felhasználó vállalkozás és a képviselő személy nevét (username) és jelszavát (password). Kitöltés után, a „Submit and Create Account” gomb megnyomásával a csatlakozás megtörténik. Kérjük, hogy jelentkezzenek be az adatbázisba, amelyen keresztül a későbbiek folyamán hozzájuthatnak a Frisbee - projekt eredményeihez.

Jelenleg az adatbázisban egy adatszolgáltatási kérelem és a hozzátartozó „kérdőív” található. A projekt ebben a kezdeti időszakában – a hűtőláncok elemzéséhez, majd fejlesztéséhez - olyan adatszolgáltatókat keres, akik „hőmérséklet-idő” adatokat tudnak adni, hűtött vagy fagyasztott élelmiszernek a hűtőlánc egészében, vagy bármely részében (gyártás, szállítás, logisztika, kereskedelem, háztartás) történő tárolására vonatkozóan. Az a kérésünk, aki ilyen adatokkal rendelkezik, és azt hajlandó a projekt rendelkezésére bocsájtani (kérni lehet az adatok titkosítását), töltse fel az adatbázisba. Az adatbázisba való belépés után megjelenő oldalon találnak egy „Data Input Tutorial” feliratú gombot. Erre kattintva megjelenik egy angol nyelvű leírás (ún. „betanító segédprogram”), amely alapján az adatok bevitele elvégezhető. Ezt, a továbbiakban, röviden magyarul is megadjuk.
Tehát, az adatbázisba való belépés után, az „Add cold chain data” feliratra kell kattintani, majd a feljövő lapon lévő adatokat ki kell tölteni. Az „Upload the data file (xls file)” azt jelenti, hogy az adott termékre vonatkozó „hőmérséklet-idő” adatokat (azaz, hogy a termék vagy a tároló hely hőmérséklete egy bizonyos időszakban hogyan változott) előzetesen, „lehetőleg” „Excel” fájlban (xls) el kell készíteni, és a fájl tárolási helyéről a böngésző (tallózó), (Browse) segítségével lehet az adatbázisba betölteni. Ezt a folyamatot az útmutató 1. pontja (1. Upload new data) írja le. Ugyanott a 2. pont (2. View data uploaded by the user) a feltöltött adatok megtekintésére, míg a 3. pont (3. Upload new data using the descriptive information from existing file) azok módosítására, kiegészítésére vonatkozik.
A fentiek végrehajtásához további tájékoztatással bármikor állunk rendelkezésre. Amennyiben a szükséges adatokat rendelkezésünkre bocsájtják azok szerkesztését és feltöltését elvégezzük.