Bemutatkozás

„Élelmiszerhűtési innovációk az élelmiszerbiztonságért, a fogyasztói előnyökért, a környezeti hatásokért és az energia optimalizálásáért az európai élelmiszerlánc folyamatában”
(Food Refrigeration Innovations for Safety, Consumer’ Benifit, Environmental Impact and Energy Optimisation Along the Cold Chain in Europe, FRISBEE)
Várszegi Tibor egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem (SZIE),
Gépészmérnöki Kar, Gödöllő
A FRISBEE: egy kutatási + fejlesztési + innovációs projekt - az EU 7. Keretprogramjában –, ami „élelmiszerhűtési innovációknak az európai hűtőláncba történő bevezetésére irányul”. Célkitűzései között – többek között - szerepel: adatbázisok, majd ezek alapján egy „Nemzetközi Virtuális Hűtőlánc Platform” létrehozása, amely javítja az európai hűtőláncokban tevékenykedő vállalkozások egymással történő kommunikálását, a technológiai fejlesztések megismerését. A projekt keretében olyan szoftvert fejlesztenek ki, amellyel minden vállalkozás végrehajthatja saját hűtéstechnológiája értékelését: a termékek minősége, az energiafelhasználás, a környezeti hatások, és a költségek alapján. Végezetül, a tervek között szerepel: „újszerű” hűtési eljárások és berendezések (pl. mágneses hűtés, levegő hűtőközegű hűtés, szuperhűtés, dinamikusan szabályozott hűtőtárolás, vákuumos hűtőpanel, energiatárolós hűtőgép, stb.) fél-üzemi vagy prototípus szintű kifejlesztése, amelyeket a következő termékek hűtőláncán keresztül tesztelnek: alma, sertéshús, lazac, jégkrém és paraj. Ezeket az eszközöket a vállalkozások is megtekinthetik az eljárások és a berendezések üzemi viszonyainak megismerése céljából. További információ érhető el a projekt honlapján: www.frisbee-project.eu.
A projekt koordinátora: a francia „Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési, Vízgazdálkodási és Erdészeti Nemzeti Gépesítési Központ” (CEntre National du Machinisme AGricole, du Genie Rural, des Eaux at des Forets, CEMAGREF, www.cemagref.fr). A projektben - amely 2010. Szeptember 1. – én kezdődött és 4. évig tart - 26 intézmény: kutatóintézet, egyetem, élelmiszergyártó és élelmiszergyártói szövetség vesz részt az Európai Unió tag- és tagjelölt országaiból. Magyarországon a Szent István Egyetem (SZIE) feladata a kutatási eredmények terjesztése, az eredményekről való informálás. Kapcsolattartó: Dr. Varszegi Tibor egyetemi adjunktus, Varszegi.Tibor@gek.szie.hu.
A projekt munkaterve szerint, első lépésben a résztvevők felméréseket végeznek a hűtőlánc jellemzésére – a kiinduló adatbank elkészítéséhez - a következő európai régiókban: Egyesült Királyság (UK), Franciaország, Hollandia, Norvégia; Kelet - Európa; Dél – Európa. Kelet – Európán belül, a magyarországi helyzet jellemzésére a SZIE irodalomkutatást, és ún. „szakértői interjús” felmérést végez, amelynek során az élelmiszerhűtés területén tevékenykedő intézmények, elmondhatják véleményüket a honi hűtőlánc jelenlegi helyzetéről, jövőbeni fejlesztési igényeikről, a projekttel kapcsolatos elvárásaikról. Végezetül, ezúton is felajánljuk, hogy az „alágazati szövetségek” által rendezendő konferenciákon tájékoztatjuk a vállalatokat a hűtéstechnika fejlődéséről, ezen belül a projekt eredményeiről.